We are working on a new website, try it now!

Posted in: 7N Events
0 Comments

7N konference

Kosmopol i Indre by og IT Universitetet i Århus, satte rammerne for dette års 7N konference, hvor både konsulenter og kunder var inviteret til at høre om Artificiel Intelligence og Robotics.

Thomas Terney, foredragsholder og entreprenør med ph.d. i AI, åbnede dagens program med et overblik over teknologierne bag kunstig intelligens, hvordan de spiller sammen og adskiller sig fra hinanden med flere konkrete eksempler, se fx Nurse Sophie - patient-diagnosticering.

Anders Qvitzau, innovationschef hos IBM, gennemgik hvor langt man er nået siden Deep Blue slog Kasparov i skak tilbage i 1997 og Watson blev stormester i Jepardy i 2011. Han introducerede begrebet cognitive businessog beskrev hvordan man via Watsons evne til at se sammenhænge i enorme datamængder, kan bestemme et behandlingsforløb for en kræftpatient.

Kourosh Marjani, Chief Optimization Architect hos Schantz og professor ved DTU, afsluttede dagens program med et oplæg om Machine Learning og optimeringsteknikker og et Finansielt CV, som validerer data løbende og kommer med gode råd, når større livshændelser nødvendiggør finansielle overvejelser.

På konferencen udlovede vi 2 billetter til efterårets Singularity Summit i København. Vinderne er 7N konsulenter: Henrik Joensen, Tryg og Sander Jespersen, Bankdata. Stort tillykke!

 

 

0 Comments

Leave A Reply

Got a question for 7N? We're here to help.

Thanks for filling out our form.
We try to respond as soon as possible