We are working on a new website, try it now!

0 Comments

Update fra 7N rekruttering

Af Mette Dahl, Senior Recruitment Specialist, 7N

Efterspørgsel

På vores møder med  nye og gamle 7N-konsulenter oplever vi ind imellem en usikkerhed om, hvordan man som konsulent skal opkvalificere, vinkle og sælge sig selv. Er det smartest at specialisere sig eller at tilegne sig en bredere viden? Hvor vigtige er certificeringer, og hvilke skal man tage?

Der er ikke entydige svar på spørgsmålene. Det afhænger af efterspørgsel, konsulentens faglige profil og ikke mindst dennes generelle evne til at formidle og kvalificere sin erfaring – både på skrift og til præsentationer hos kunden.

Vi ser et hav af nye trends og teknologier, og ind imellem er en teknologi forældet, før man har sat sig ind i den. For udviklere og andre tekniske profiler betyder det et øget krav til at holde sig bredt opdateret for ikke at miste opgavemuligheder.

Efterspørgslen på tekniske kompetencer er en luftig størrelse, og den kan skifte fra måned til måned. Der er rift om projektledere, arkitekter og frontend-profiler med Angular- og React-erfaring, og særligt inden for sidstenævnte gruppe efterspørges flere, end vi kan levere.

Så helt generelt er det en god idé at prioritere konferencer, netværk og andre arrangementer og derigennem holde sig ajour med nyeste viden på markedet.

Certificeringer

Forrige måned blev 7N konsulent Søren Porskrog IPMA-A certificeret, en liste der i 7N også tæller Jens Birch og Kashaf Hussain. I betragtning af at der på landsplan er knap 25 certificerede, er vi ret stolte af at de 3 befinder sig hos os.

Der hersker ingen tvivl om, at IPMA-A (og -B) er meget eftertragede projekledercertificeringer lige nu. For kunden er det en blåstempling af den kvalitet, de køber. Vi ved, at mange andre 7N-projekledere har erfaring og evner til at tage denne certificering, men muligvis kniber det med tiden. Vi kan dog kun anbefale det.

For projektledere gælder det, at Prince2 (Foundation  og Practitioner) certificeringer er anbefalelsesværdige om end ikke afgørende. Eller sagt på en anden måde; de åbner måske ikke døre, men de kan sikre, at døre ikke bliver lukkede. Også MSP-certificering er i høj kurs, særligt for programledere og tunge projektledere. Flere og flere kunder benytter sig af principperne bag MSP, så det er bestemt en overvejelse værd.

Der er stadig stor efterspørgsel på folk med Agile erfaring (certificeret) både inden for projektledelse og test management samt folk med erfaring i forretningsledelse – herunder særligt Adkar Change Management certificeringen.

Afslutningsvis tænker jeg, at stort set alle konsulenter kunne have glæde af at tage en GDPR-certificering. At have dokumenteret viden på dette område kan kun være et plus.

0 Comments

Leave A Reply

Got a question for 7N? We're here to help.

Thanks for filling out our form.
We try to respond as soon as possible