0 Comments

Update fra Bid Management

I 7N arbejder vi konstant på at kunne tilbyde vores konsulenter de mest spændende opgaver på markedet, og i flere tilfælde findes opgaverne i de store offentlige organisationer. Derfor har vi ekstra fokus på at få nye offentlige kunder, og dette sker altid ved gennemførsel af udbud.

To udbudsfaser
Et offentligt udbud forløber altid i to faser; en prækvalifikation og derefter selve udbuddet. Processen er ret omstændelig, og al kommunikationen foregår oftest via en portal, uden direkte adgang til kundens kontaktperson for at sikre gennemsigtighed og ligeberettigelse for alle tilbudsgivere.
I prækvalifikationen ansøger man om lov til at afgive et tilbud. I denne fase har vi brug for referencehistorier, altså beskrivelser om tidligere projekter som er udført af vores konsulenter. Historiernes kvalitet og match med kundens behov er adgangsbilletten. Kunden skal have vished for, at vi kan levere det, de har brug for. Bliver man prækvalificeret, kan man afgive selve tilbuddet.

Referencehistorier
Referencehistorierne er derfor essentielle for at gå videre i processen. I 7N er det ikke kutyme, at konsulenten dokumenterer, hvad de har lavet på et projekt. Det betyder, at jeg typisk interviewer konsulenter til hver historie for at få det leverede projekt beskrevet i detaljer. Mange gange kan vi genbruge en tidligere referencehistorie, men typisk skal den vinkles forskelligt for hver kunde ift. metode, løsning, output og kompleksitet. Og så skal jeg have fat i konsulenten igen for at få en anden vinkel på, og evt. yderligere information om, den udførte opgave.  

Samarbejde med konsulenterne
Jeg har efterhånden talt med en del konsulenter, der har været søde at hjælpe med input til referencehistorier. Jeg er yderst taknemmelig for - og afhængig af - konsulenternes hjælp, da jeg ikke selv ligger inde med den nødvendige viden. Og samtidig er det jo også en fordel for konsulenterne, at 7N får nye rammeaftaler og dermed interessante fremtidige opgaver til dem.
Typisk starter jeg med at lave et oplæg, som jeg  sender til konsulenten, der så vender tilbage med feedback. Efter nogle iterationer har vi en historie, som vi begge kan stå inde for. 

Certificeringer og kompetencer
En del kunder spørger til certificeringer, jvf hvad Mette Dahl pointerede i sidste nyhedsbrev. Og jeg vil gerne tilføje, at det er vigtigt at holde CV’et opdateret med certificeringer, re-certificeringer, aktuelle kurser og en aktuel kompetenceliste.
I modsætning til salg til kunder uden rammeaftale, hvor Salgsagenten kan fremhæve særlige evner og erfaring hos konsulenten under et personligt møde, så har vi i rammeaftalerne ikke den mulighed. Det er kun CV’et, der skal sælge. Og så er det altså ærgerligt, hvis man fx har arbejdet med efterspurgte teknologier, men ikke lige har fået dem tilføjet CV’et. 
Hvis en kompetence ikke findes i 7N CV-systemet, så kontakt IT support – enten direkte via systemet eller ved at skrive en mail (på engelsk) til support@7N.com. Så sørger vi for at få den tilføjet.

Status
I løbet af det seneste halve år har vi vundet udbud for KMD og SKAT. Vi afventer svar fra Sundhedsdatastyrelsen, og i de næste uger handler det om SKI 02.17 prækvalifikationen. Det er et kæmpe udbud med stort opgavepotentiale, da SKI giver adgang til stort set hele den offentlige sektor; kommuner, regioner, staten og forsyningsvirksomheder.

I den forbindelse har jeg brug for hjælp til at lave virkelig gode referencehistorier. Så I må meget gerne kontakte mig, hvis I vil hjælpe med at lave referencehistorier. Specifikt efterspørges dokumentation for følgende områder; 1) Projekt- og programledelse, 2) Databehandling, 3) Infrastruktur og hardware, 4) Test, 5) Udvikling af ny funktionalitet, 6) Tilpasning af eksisterende systemer og 7) IT-system drift.

0 Comments

Leave A Reply

Got a question for 7N? We're here to help.

Thanks for filling out our form.
We try to respond as soon as possible